De La Fuente Oosterveen-logo
Nederland • Spanje

Samenwerkingsverband

De la Fuente & Oosterveen Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de navolgende (rechts)personen: De la Fuente & Oosterveen advocaten BV, Oosterveen Advocatuur BV en De la Fuente Abogados BV.

In de overeenkomst van opdracht met de behandelende advocaat wordt uitdrukkelijk vermeld met welke rechtspersoon u de overeenkomst van opdracht sluit.

Alle diensten en (andere) werkzaamheden van de advocaten van De la Fuente & Oosterveen Advocaten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht. Op de overeenkomst van opdracht met de advocaten van De la Fuente & Oosterveen Advocaten zijn de algemene voorwaarden van De la Fuente & Oosterveen B.V. advocaten, Oosterveen Advocatuur B.V. of De la Fuente Abogados B.V. van toepassing, afhankelijk van met welke rechtspersoon u de overeenkomst van opdracht sluit. In de opdrachtbevestiging staat duidelijk vermeld met welke rechtspersoon u de overeenkomst van opdracht sluit en welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alle algemene voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.