De La Fuente Oosterveen-logo
Nederland • Spanje

Ondernemingsrecht

De advocaten van De la Fuente & Oosterveen adviseren en procederen in verscheidende facetten van het ondernemingsrecht. De advocaten van De la Fuente & Oosterveen staan zowel Nederlandse als internationale ondernemingen bij in hun bedrijfsactiviteiten binnen Nederland.

Binnen het ondernemingsrecht adviseren en procederen de advocaten van De la Fuente & Oosterveen geregeld onder andere inzake: 

 • De oprichting van handelsvennootschappen en rechtspersonen.
 • De onderhandelingen en de totstandkoming van commerciële contracten.
 • Agentuur, distributie- en franchiseovereenkomsten.
 • Samenwerkingsovereenkomsten.
 • Het opstellen van financiële contracten.
 • Het opstellen van algemene voorwaarden.
 • Internationale en nationale fusies, overnames, joint ventures en herstructureringen.
 • Reorganisaties.
 • De ontbinding, afsplitsing en/of insolventie van een onderneming.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • De aankoop en verkoop van ondernemingen.
 • Intellectueel en industrieel eigendom.
 • Procedures (met grensoverschrijdende aspecten) in verschillende jurisdicties.