De La Fuente Oosterveen-logo
Nederland • Spanje

Internationaal recht

De advocaten van De la Fuente & Oosterveen, beschikken dankzij het internationale karakter van het kantoor over vaardigheden om zaken te hanteren waarin het internationaal privaatrecht een belangrijke factor is. Bovendien zijn de advocaten van De la Fuente & Oosterveen bij machte om te adviseren inzake internationale verdragen en conventies.