De La Fuente Oosterveen-logo
Nederland • Spanje

Arbeidsrecht

De handelingen die de advocaten van De la Fuente & Oosterveen, voornamelijk verrichten op het gebied van het arbeidsrecht zijn onder andere:

  • De evaluatie van arbeidovereenkomsten.
  • Het opstellen, uitonderhandelen en herzien van arbeidsovereenkomsten of andere arbeidsgerelateerde overeenkomsten.
  • Het opstellen, uitonderhandelen en uiteenzetten van collectieve arbeidsovereenkomsten  (CAO’s).
  • Vorderingen of bezwaarschriften.
  • Ontslagkwesties (individuele en collectieve).
  • Collectieve conflicten met de werkgever.
  • Sociale zekerheidsrecht.
  • Preventie van arbeidrisico’s.
  • Arbeidsprocesrecht ten overstaan van de gerechtelijke of administratieve instanties.